Przedmiotem zamówienia:

Świadczenie usług w charakterze personelu naukowego (pracownika naukowego 1, pracownika naukowego 2, pracownika naukowego 3) na etapie badań przemysłowych (18 miesięcy) i prac rozwojowych (6 miesięcy) w projekcie badawczo-rozwojowym branży medycznej polegającym na opracowaniu innowacji produktowej – usług medycznych w zakresie terapii zaburzeń metabolizmu i walki z otyłością pod nazwą roboczą SFAO 1.0 (SFAO od ang. <i>Support for the Fight Against Obesity

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY

WZÓR UMOWY